การทอเสื่อกก

นางสาวนฤมล สีแดง


ใส่ความเห็น

บทที่ 1 บทนำ

   

1.1  ที่มาและปัญหาของโครงงาน

ประชาชนส่วนใหญ่ในบ้านโคกดินแดงปัจจุบันนี้นิยมการทอเสื่อจากกก เพราะการทอเสื่อจากกกเป็นการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ทำง่าย และสวย ปัญหาในปัจจุบันนี้ก็คือ วัตถุดิบก็คือกกไม่ค่อยมีในปัจจุบันจึงทำให้เกิดปัญหาตามมา แต่ก็สามารถแก้ไขด้วยการปลูกและรักษาให้ถูกวิธี

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1.2.1 เพื่อให้รู้จักการทอเสื่อจากกกมากขึ้น

1.2.2 เพื่ออนุรักษ์ก่รทอเสื่อจากกกให้เยาวชนรุ่นหลังรู้จัก

1.2.3 เพื่อรู้จักขั้นตอนและวิธีการทอเสื่อ

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.3.1 คนในชุมชนสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

1.3.2 ได้รู้จักการทอเสื่อจากกก

1.3.3 สามารถใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์

1.4 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโครงงาน

      1.ฮาร์ดแวร์

1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดความเร็ว 2.0 CHz ขึ้นไป

1.2 หน่วยความจำขนาดความจุ(แรม)1GB

1.3 กล้องถ่ายรูป

    2. ซอฟต์แวร์

2.1 เทคโนโลยี weblog

1.5  แผนการดำเนินงาน

1.5.1 วางแผนที่จะทำ

1.5.2 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทอเสื่อ

1.5.3 เตรียมอุปกรณ์การทอเสื่อ

1.5.4 ลงมือสร้างงานที่จะทำ

1.6  วัสดุในการทำโครงงาน

1.6.1   มีด      1.6.2   กก   1.6.3   ด้าย      1.6.4  ฟืม    1.6.5 สีสำหรับย้อมกก    1.6.6  ปีบ

1.7  วิธีดำเนินงาน

                                                                                                                    1.  เลือกขนาดของกก

                                                                                                 

             2.   สอยกก                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                  

    3.  ตากกกให้แห้ง                                                                                                                                                                                            

                                                                                                 

                   4.  ย้อมสีกก                                                                                                                                                                                              

                                                                                               

                  5.  กางด้าย                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                            7.  เสื่อสำเร็จรูป

Advertisements


ใส่ความเห็น

บทที่ 2 ความรู้พื้นฐาน

2.1  ความรู้เกี่ยวกับการทอเสื่อกก

       การทอเสื่อเป็นงานหัตถกรรมประเภทเครื่องจักสาน เครื่องจักสานโดยทั่วไปจะหมายถึงสิ่งที่ผลิตขึ้นด้วยมือ โดยวิธีจัก สาน ถัก และทอเป็นหลัก เครื่องจักสานที่ทำขึ้นในถิ่นต่าง ๆ มีความจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในชนบท ถ้าจัดเสื่อตามหน้าที่การใช้สอย เสื่อเป็นเครื่องจักสานที่ใช้เป็นเครื่องเรือน และเครื่องปูลาดหรือใช้สำหรับปูนั่ง ปูนอนเป็นส่วนใหญ่

        เสื่อกกเป็นเสื่อที่ผลิตจากต้นกก ซึ่งเป็นพืชล้มลุกคล้ายหญ้า มีหัวคล้ายข่าแต่เล็กกว่าปลายลำต้นมีดอก แพร่พันธ์ด้วยหัวที่แตกแขนงเป็นหน่อ เป็นพืชเส้นใยที่ปลูกและเจริญงอกงามได้ดีในประเทศไทย

         การทอก่อนทำการจักกก ต้องสลัดกกก่อนเพื่อคัดความ

ยาวตามที่ต้องการโดยใช้ไม้วัดกก ความยาวสูงสุดประมาณ 9คืบ จนถึงสั้นที่สุด 4 คืบ เมื่อสะลัดกกแล้ว นำมาจักกกหรือผ่ากกเมื่อผ่าแล้วขูดเอาไส้ออกแล้วนำไปตากแดด พอแห้งดีแล้วก็เก็บไว้เป็นมัด ๆ ตามความยาว กกที่ตากแห้งแล้วต้องมัดให้แน่นเส้นกกจะยังเขียวและเป็นเส้นม้วน กลม แต่ถ้าเก็บเอาไว้นานไม่ได้ย้อมสีจะมีมอดแมลงกิน หรือมีหนูกัดกิน

 การย้อมใช้สี 3 สี คือ แดงเหลือง เขียว ก่อนย้อมจะเอาปี๊บตั้งบนเตาฟืน ใส่น้ำลงไปประมาณค่อนปี๊บ ใส่สีย้อมลงไปตามต้องการ ต้มให้น้ำสีเดือดเอาเส้นกกที่จะย้อมแช่น้ำให้นิ่มก่อนที่จะเอาลงใส่ในปี๊บน้ำสี ต้มต่อไปสักครู่จึงตักเส้นกกออก เอาไปแช่น้ำก่อนที่จะนำไปตากให้เส้นกกที่ย้อมสีแล้วแห้ง ถ้าไม่แช่น้ำ หลังจากตักเส้นกกออกมาจากปี๊บต้มย้อมสี เส้นกกจะแบนไม่ม้วนเป็นเส้นกลมกกที่จะย้อมสีต้องตากหลาย ๆ แดดจนเส้นกกขาว มิฉะนั้นจะย้อมสีไม่ติด หรือติดไม่สม่ำเสมอ

 2.2  ความรู้เกี่ยวกับ  wordpress.com

      WordPress เป็น software แบบ Open Source  ใช้สำหรับสร้างเว็บไซต์แบบ Blog พัฒนาโดยใช้ภาษา PHP ใช้งานร่วมกับระบบฐานข้อมูล MySQL

มีความง่ายในการติดตั้ง และการใช้งาน   มีผู้ออกแบบและพัฒนา Theme หรือรูปแบบการแสดงผลหน้าตา Blog ต่างๆ ให้เลือกใช้กันฟรีๆ มากมาย   รวมทั้งสามารถติดตั้ง Plugin เพื่อเพิ่มความสามารถของ Blog ได้อีกด้วย

ด้วยความที่ใช้งานง่าย และมีความยืดหยุ่นนี้เอง ทำให้ WordPress ได้รับความนิยมจาก Blogger ทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย (รวมถึง enjoyday ด้วยค่ะ)   การที่คนใช้งานกันเยอะนี้เอง ทำให้ WordPress ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  หาข้อมูลการใช้งานต่างๆ ได้ง่าย

        จุดเด่นอีกเรื่องของ WordPress ก็คือ มัน Friendly กับ Search Engine  โดยเว็บไซต์ที่สร้างจาก WordPress  มักจะติดอันดับในหน้าแรกๆ ของผลการค้นหาใน Google   เนื่องจาก code ที่ WordPress  generate เป็นหน้าเว็บเพจจะไม่มีการใช้ Table  ทำให้ Bot ของ Search Engine เก็บข้อมูลง่าย   นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดรูปแบบของลิงค์ URL ได้อีกด้วย  เช่น http://www.enjoyday.net/2009/04/what-is-blog/    

       หากต้องการทำเว็บไซต์ที่เป็นลักษณะ Blog สำหรับงานเขียนบทความแล้วล่ะก็  แนะนำ WordPress นี่แหละค่ะ   อาจจะสมัครเพื่อขอใช้ Blog ฟรี ที่ wordpress.com เพื่อทดลองใช้งานก่อนก็ได้ โดย URL ที่ได้ก็จะเป็น  http://ชื่อที่เราตั้ง.wordpress.com ค่ะ

     ในปัจจุบันเว็บไซต์ส่วนใหญ่จะไม่ทำเว็บด้วยการเขียนเว็บเพจทีละหน้าเองแล้ว แต่จะอาศัย CMS (Content Management System) เช่น WordPress, Joomla! ซึ่งเป็นระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์อย่างอัตโนมัติ โดยที่ไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม ถ้าผู้อ่านสนใจจะทำ Blog อย่าง enjoyday.net สามารถศึกษาได้จากหัวข้อ การสร้าง Blog ด้วย WordPress หรือสนใจอยากทำเว็บไซต์ด้วย CMS ลองศึกษาจากหัวข้อ การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla! ค่ะ